Biodynamiske vine

I samarbejde med Grønnere Vin, sælger vi et udvalg af de bedste biodynamiske vine fra Tyskland, Spanien og Italien. Vinene skabes i samklang med naturen og de dyr, som er implementeret i et Biodynamisk landbrug.

Biodynamiske Demeteravlere skal opfylde strengere krav end økologer og bliver kontrolleret af både Plantedirektoratet og Demeterforbundet.

Hvis en landmand sælger sine produkter som biodynamiske, skal de opfylde statens økologiregler, idet betegnelsen ”bio” og ”biodynamisk” ifølge økologireglerne er omfattet af begrebet økologisk dyrkning.

Hvis han/hun vil sælge sine produkter med Demeter-mærket, skal de desuden opfylde Demeterreglerne. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har udarbejdet et sæt Demeterregler, der gælder for godkendt biodynamisk drift og forarbejdning. Disse regler bliver løbende justeret i samarbejde med biodynamiske foreninger i andre lande i sammenslutningen Demeter International.

Herhjemme bliver landbrug, der ønsker at være tilsluttet reglerne, kontrolleret af Demeterforbundet i Danmark. Demetergodkendte bedrifter kan markedsføre deres produkter med de to Demetermærker blomsten og handelsmærket. Kontrollen omfatter også grossister, forarbejdningsvirksomheder og forretninger.

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:

 • En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug
 • De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år
 • Konventionel gylle og ajle må ikke anvendes på biodynamiske jorde
 • Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet
 • Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser
 • Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater
 • Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne
 • Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit
 • Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 40 kg N/ha
 • Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)
 • Rækkedampning mod ukrudt er forbudt
 • UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)
 • Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes

Vedr. forarbejdning bl.a.:

 • Ialt er kun 14 tilsætningsstoffer tilladt til Demeter-produkter mod 45 til økologiske produkter
 • Der er må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeter-produkter
 • Mikrobølger må ikke anvendes
 • Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt
 • Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand
 • Korn må ikke formales i hammermøller